Kategori: Folkmusik och världsmusik

Instrument inom folkmusik

Instrument inom folkmusik

Folkmusik är en genre som funnits lika länge som människan. Men, vilka instrument ingår i den här genren och hur ser deras historia ut? Svaren får du