Festen på Gärdet

Festen på Gärdet

Eller Gärdesfesten, Festerna på Gärdet eller Gärdetfestivalen. Kärt barn har många namn. Och det som kom att kallas för “Festen på Gärdet” är egentligen mer än en fest, även om den första festen var den som gav uppkomst till namnet. Oavsett hur det formuleras blev de här festerna väldigt betydelsefulla för proggen som musikepok och för banden som slog igenom under den här tiden.

Vad var Festen på Gärdet?

Det började som en idé att arrangera en musikfest i Stockholm 1970. Till en början var planen att arrangera en musikfest på Skeppsholmen. Men, på grund av att det skulle kosta arrangörerna pengar att arrangera en fest på Skeppsholmen valde de att flytta hela spektaklet till Gärdet och det arrangerades utan tillstånd. Det spektaklet gick till musikhistorien som Festen på Gärdet och de efterföljande festerna kom att kallas för samma namn.

Arrangörerna bakom festen inspirerades av amerikanska musikfestivaler som Woodstockfestivalen och andra festivaler som arrangerades på ett liknande sätt. Med syfte att låta osignade band nå en publik, låta alla vara med och skapa och stimulera kreativiteten i samhället. På den första festen som arrangerades spelade bland annat Träd, Gräs och Stenar samt andra band som fick stor betydelse för proggrörelsen.

Festen blev en stor succé både för banden och arrangörerna så ett par månader senare samma år arrangerades ytterligare en fest på samma ställe och med samma fokus. Då medverkade dessutom Samla Mammas Manna, NJA-gruppen och Turid samt en hel rad andra band plus de nämnda ovan som alla skapade historia och bidrog till proggen som musikepok. På det sättet blev de här festerna också historiska eftersom de var de enda i sitt slag som anordnades under eran.

Vad hände sen?

Det har naturligtvis arrangerats musikfester både på Gärdet och på andra ställen runt om i landet både före och efter de här festerna. Men, de här festerna gick till historien på ett sätt som andra fester inte har gjort. Det berodde förmodligen på att de var begränsade till en viss tidsperiod och att de på ett tydligt sätt förde proggmusiken framåt och skapade möjligheter för olika konstnärer och grupper att mötas och spela tillsammans.

På samma sätt påverkar förvisso andra musikfestivaler idag också vår tids band oavsett genre. Men, idag är de inte alltid gränsöverskridande på samma sätt som festerna på Gärdet var.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers