Världsmusik som begrepp och genre

Världsmusik som begrepp och genre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Världsmusiken som begrepp har florerat flitigt i olika sammanhang sedan 60-talet. Begreppet innebär i stora drag musik som blir känd utanför det geografiska område där den skapas. Det är lika luddigt och omfattande som det låter. Och precis som folkmusik av olika slag har världsmusiken funnits betydligt längre än sedan begreppet uppfanns.

Om världsmusik

Som begreppet antyder och som förklaringen ovan beskriver genren är det en väldigt bred genre det handlar om. Det handlar dessutom mycket om hur lyssnaren upplever musik och att uppleva musik som en kanske inte har med sig från början. Det är också en mycket gränsöverskridande genre eftersom varje person har sin egen världsmusik kopplat till musik som den kanske inte annars lyssnar på. Samtidigt har de geografiska gränserna förändrats i takt med internet, vilket gör det ännu svårare att definiera musik till en geografisk plats numera.

I Sverige definierades musikgenren etnopop som världsmusik till exempel. Du kan hitta mer information hos bland annat Musikermagasinet och på liknande ställen, om du vill veta mer om genren. Idag definieras inte etnopop som världsmusik på samma sätt i och med att musik inte längre är kopplade till en specifik plats på samma sätt. Däremot förekommer genren fortfarande hos musikaffärer och liknande. Ofta sorteras äldre folkmusik från olika håll i världen in under kategorin världsmusik. Sen är det helt upp till lyssnaren att själv plocka ut det den anser vara världsmusik.

Världsmusiken har på samma sätt som folkmusiken alltid funnits. Den har också förändrats och utvecklats i takt med att människor och samhällen också har förändrats och utvecklats. Det gör genren både extra intressant och svår att definiera. Samtidigt skapas det fortfarande både ny folkmusik och så kallad världsmusik. Vissa genrer som i Sverige fortfarande faller under den här kategorin är som nämnt ovan musik från andra delar av världen, i ett försök att sudda ut de musikaliska gränserna ännu mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers