Nationalteatern – teater och rockorkester

Nationalteatern – teater och rockorkester

En av grupperna som bildades under progg-eran och som har tydliga kopplingar till proggen genom sina politiska kopplingar och andra konstnärliga områden är Nationalteatern. Den här gruppen fick enormt stor påverkan på proggen som genre, på musikhistorien och den lever dessutom kvar idag. Utöver det förändrade de också kulturlivet i både Lund och Göteborg med sin musik och teater.

Teatergruppen Nationalteatern

Teatergruppen Nationalteatern bildades av ett gäng studenter som spelade studentteater ihop i Lund i slutet av 60-talet. Först kallade de sig för Gorillateatern, men de bytte namn till Nationalteatern redan efter nåt år. De arbetade i Malmö ett tag, dock inte speciellt länge. Sedan flyttade de hela sin verksamhet till Göteborg där de sedan blev kvar. Att de valde att flytta sin verksamhet berodde dels på att de upplevde myndigheterna i Malmö och Skåne som region som krångliga och dels fick de möjlighet att jobba tillsammans med socialförvaltningen i Göteborg. Ett erbjudande som de inte ville tacka nej till.

Genom socialförvaltningen fick teatergruppen möjlighet att arbeta tillsammans och inriktat mot barn och unga. Deras rep- och spellokal var under en lång tid en fritidsgård. Utöver att arbeta och spela på just den fritidsgården så spelade de också sina föreställningar på olika platser i och runt om Göteborg. De spelade främst på skolor, fritidsgårdar och utomhus, och arbetade således på ett uppsökande sätt.

Under drygt trettio år fortsatte gruppen spela sina produktioner för både barn, ungdomar och vuxna. Tyvärr så blev teatern tvungen att lägga ner redan 1993. Att det blev tvungna att lägga ner berodde till stor del på att pengarna från kommunen och regionen hade blivit allt mindre och det ledde till att de helt enkelt inte hade råd att göra fler produktioner.

Rockorkestern

Nationalteatern var precis som andra fria teatergrupper under den här epoken mångfacetterade och arbetade brett med flera olika former av konst. Musiken hade en tydlig plats i deras föreställningar redan från början. Det dröjde dock nästan tjugo år från starten till att Rockorkestern bildades som en egen grupp. Tidigare hade både musiken och teatern hängt samman och skivorna som spelades in var snarare i dokumentationssyfte än för att faktiskt ge ut musiken.

Dock kom just skivinspelningarna att betyda mycket för gruppen och att de fortfarande är så stora som de är idag beror nästan enbart på musiken. Teaterproduktionerna föll i glömska, men musiken lever kvar. Även om Nationalteaterns Rockorkester också bytt skepnad och medverkande genom åren så är musiken densamma som när allt började.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers